Hvem er vi?

I Scandia revision arbejder vi sammen med vore kunder for i tæt dialog, at skabe det fundament som gør, at den daglige ledelse kan træffe de rigtige økonomiske beslutninger. Vores kultur er afslappet, men samtidig med et højt engagement og stor faglighed.

Vores tilbud

Hvad tilbyder vi?

Vi håndterer alt fra skatteregnskaber i enkeltmandsfirmaer, til opstilling af større anparts- og aktieselskabers regnskaber. Vi tager kontakten til, og sikrer processen omkring, aflevering af dokumenter mv. til myndighederne. Vi arbejder med revision, rådgivning, årsregnskaber, bogføring, budgettering, skat, moms og afgifter og alt andet omkring økonomistyring og optimering.

Vores ydelser

Digitalisering af bilag

Vi har ekspertise i at digitalisere bilagene for den lille og mellemstor virksomhed, så det lever op til myndighedernes krav.

Bogføring

Vi foretager den løbende bogføring for virksomheden, så du kan koncentrere dig om det du er bedst til.

Skat, moms og afgifter

o Vi udarbejder den udvidet selvangivelse og momsregnskab

Årsregnsab

Vi udarbejder årsrapport for enkeltmandsvirksomheder og selskaber

Rådgivning

Vi rådgiver i skatteretlige, selskabsretlige og finansielle felter.

Økonomistyring

Vi overvåger nøje jeres finanser og rapporterer løbende.